Лаборатория”Геномика” предлага различен набор от тестове  за детектиране на COVID-19 извършвани с най-висок клас лабораторна техника, отговаряща на Европейските стандарти.

PCR тест COVID-19

Този тест е молекуляно-биологичен, използващ метод за намножаване на малки фрагменти от вирусния генетичен материал.

PCR детекцията на COVID-19 се извършва по метода Real time reverse transcription PCR. Чрез този метод се детектират гените характерни за SARS-CoV-2: N gene, RdRp, E gene, от пробата взета от назофаринкса на пациента.

Бърз антигенен тест

Този вид тест се използва за моментна диагностика на SARS-CoV-2. Методът, по който се извършва анализа е чрез детекция на вирусен протеин от пробата взета от назофаринкса на пациента.

COVID-19 тест за антитела

Този вид тест изследва количествено антитела IgG срещу SARS-CoV-2, като по този начин се дава оценка на имунния отговор при човек. Тестът се извършва, чрез взимане на венозна кръв от пациента.

КОНТАКТИ