Екип

 

д-р Въжарова

 

Вероника Кръстанова

Инженер-биотехнолог | Мениджър Лаборатория

През 2014г. придобива бакалавърска степен по „Биотехнологии” в Химикотехнологичен и металургичен университет. Специализира в Universitat Politecnica de Catalunya с насоченост Нанотехнологии и наномедицина. В периода 2016 г. се завръща в България, където придобива професионална квалификация магистър инженер-биотехнолог към Химикотехнологичен и металургичен университет.

Специализира в БАН ( Българска академия на науките), специалност Имунохистохимия. В периода от 2017 г. активно работи в сферата на здравеопазването. Участва в редица международни проекти – клинични проучвания, съхранение на стволови клетки, репродуктивна медицина. Активно работи с европейски и международни генетични и диагностични лаборатории. Посещава научни конференции в областта на репродуктивната медицина, генетика и биотехнологии.

 

Мая Атанасоска

Молекулярен биолог-генетик

 

Славяна Янева

Молекулярен биолог-генетик

Завършва бакалавър „Молекулярна биология“ и магистър „Биохимия“ в Биологически факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. В периода 2013-2017 се занимава с репродуктивна генетика в генетичната лаборатория към МБАЛ „Надежда“. От 2018г. започва работа в генетичната лаборатория към Клиника „Малинов” под ръководството на чл.-кор. Драга Тончева, където е докторант по „Генетика“ в Катедра „Медицинска генетика“, Медицински Университет – София с тема в областта на предимплантационната генетична диагностика.

През 2020 година завършва докторска степен към Катедрата. Посещава редица европейски и международни конгреси и научни конференции в областта на генетиката, ин витрото и онкологията (Португалия, Германия, Испания). С интереси в сферата на репродуктивната генетика, асистираната репродукция и онкогенетиката.

 

Николай Рукмански

Молекулярен биолог-генетик

Николай Рукмански завършва специалност "Молекулярна биология" в Биологически факултет към Софийски университет през юли 2021г. От октомври същата година записва магистратура по "Генетика и Геномика". По време на следването си като бакалавър изкарва стаж в продължение на 6 месеца в една от най-големите генетични лаборатории в България. От декември 2021г. започва работа в лаборатория"Геномика".

 

д-р Въжарова

 

Вероника Кръстанова

Инженер-биотехнолог | Мениджър Лаборатория

През 2014г. придобива бакалавърска степен по „Биотехнологии” в Химикотехнологичен и металургичен университет. Специализира в Universitat Politecnica de Catalunya с насоченост Нанотехнологии и наномедицина. В периода 2016 г. се завръща в България, където придобива професионална квалификация магистър инженер-биотехнолог към Химикотехнологичен и металургичен университет.

Специализира в БАН ( Българска академия на науките), специалност Имунохистохимия. В периода от 2017 г. активно работи в сферата на здравеопазването. Участва в редица международни проекти – клинични проучвания, съхранение на стволови клетки, репродуктивна медицина. Активно работи с европейски и международни генетични и диагностични лаборатории. Посещава научни конференции в областта на репродуктивната медицина, генетика и биотехнологии.

 

Мая Атанасоска

Молекулярен биолог-генетик

 

Славяна Янева

Молекулярен биолог-генетик

Завършва бакалавър „Молекулярна биология“ и магистър „Биохимия“ в Биологически факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. В периода 2013-2017 се занимава с репродуктивна генетика в генетичната лаборатория към МБАЛ „Надежда“. От 2018г. започва работа в генетичната лаборатория към Клиника „Малинов” под ръководството на чл.-кор. Драга Тончева, където е докторант по „Генетика“ в Катедра „Медицинска генетика“, Медицински Университет – София с тема в областта на предимплантационната генетична диагностика.

През 2020 година завършва докторска степен към Катедрата. Посещава редица европейски и международни конгреси и научни конференции в областта на генетиката, ин витрото и онкологията (Португалия, Германия, Испания). С интереси в сферата на репродуктивната генетика, асистираната репродукция и онкогенетиката.

 

Николай Рукмански

Молекулярен биолог-генетик

Николай Рукмански завършва специалност "Молекулярна биология" в Биологически факултет към Софийски университет през юли 2021г. От октомври същата година записва магистратура по "Генетика и Геномика". По време на следването си като бакалавър изкарва стаж в продължение на 6 месеца в една от най-големите генетични лаборатории в България. От декември 2021г. започва работа в лаборатория"Геномика".

КОНТАКТИ