Екип

 

Д-р Радослава Въжарова

Д-р Радослава Въжарова е родена през 1969г. в град София. Средното си образование завършва с отличие е ЕСПУ с преподаване на немски език през 1988г., а през 1994г. придобива ОКС „магистър по медицина” с професионална квалификация „лекар” от Медицински факултет на Медицинския университет-София, с отличен успех.

През 2000г. има призната специалност по медицинска генетика от Висш Медицински институт- София.

През 2016г. защитава докторска теза на тема „Аналитичен подход за разкриване на нарушения при редки болести чрез ДНК секвениране от ново поколение” и придобива ОНС „доктор по генетика” от Медицински факултет на Медицинския университет- София.

Д-р Въжарова има международни специализации като участник в редица престижни международни курсове за овладване на модерни лабораторно-диагностични генетични методи във Великобритания, Франция, Чехия.

След завършване на висшето си образование, в периода 1995-2008г. д-р Въжарова работи като асистент/главен асистент в Катедра по Медицински генетика, а в периода 2008-2012г. е също асистент/ главен асистент в Катедра Акушерство и гинекология на Медицински факултет, Медицински Университет, София. От 2012г. до този момент е последователно асистент, а от 2017г. главен асистент в Катедра” Биология,генетика и микробиология” на Медицински факултет, Софийски университет „Св.Кл.Охридски”.

Наред с преподавателската си и научна дейност, д-р Въжарова работи и като лекар-специалист по медицинска генетика и генетичен консултант в СБАЛАГ” Майчин дом” ЕАД (2008-2012),от 2017 в Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология на МБАЛ Лозенец ЕАД и в генетичната „Лаборатория Геномика" на СБАЛГАР „Д-р Малинов” ( 2012- до момента).

 

Вероника Кръстанова

Инженер-биотехнолог | Мениджър Лаборатория

През 2014г. придобива бакалавърска степен по „Биотехнологии” в Химикотехнологичен и металургичен университет. Специализира в Universitat Politecnica de Catalunya с насоченост Нанотехнологии и наномедицина. В периода 2016 г. се завръща в България, където придобива професионална квалификация магистър инженер-биотехнолог към Химикотехнологичен и металургичен университет.

Специализира в БАН ( Българска академия на науките), специалност Имунохистохимия. В периода от 2017 г. активно работи в сферата на здравеопазването. Участва в редица международни проекти – клинични проучвания, съхранение на стволови клетки, репродуктивна медицина. Активно работи с европейски и международни генетични и диагностични лаборатории. Посещава научни конференции в областта на репродуктивната медицина, генетика и биотехнологии.

 

Николай Рукмански

Молекулярен биолог-генетик

Николай Рукмански завършва специалност "Молекулярна биология" в Биологически факултет към Софийски университет през юли 2021г. От октомври същата година записва магистратура по "Генетика и Геномика". По време на следването си като бакалавър изкарва стаж в продължение на 6 месеца в една от най-големите генетични лаборатории в България. От декември 2021г. започва работа в лаборатория"Геномика".

 

Д-р Радослава Въжарова

Д-р Радослава Въжарова е родена през 1969г. в град София. Средното си образование завършва с отличие е ЕСПУ с преподаване на немски език през 1988г., а през 1994г. придобива ОКС „магистър по медицина” с професионална квалификация „лекар” от Медицински факултет на Медицинския университет-София, с отличен успех.

През 2000г. има призната специалност по медицинска генетика от Висш Медицински институт- София.

През 2016г. защитава докторска теза на тема „Аналитичен подход за разкриване на нарушения при редки болести чрез ДНК секвениране от ново поколение” и придобива ОНС „доктор по генетика” от Медицински факултет на Медицинския университет- София.

Д-р Въжарова има международни специализации като участник в редица престижни международни курсове за овладване на модерни лабораторно-диагностични генетични методи във Великобритания, Франция, Чехия.

След завършване на висшето си образование, в периода 1995-2008г. д-р Въжарова работи като асистент/главен асистент в Катедра по Медицински генетика, а в периода 2008-2012г. е също асистент/ главен асистент в Катедра Акушерство и гинекология на Медицински факултет, Медицински Университет, София. От 2012г. до този момент е последователно асистент, а от 2017г. главен асистент в Катедра” Биология,генетика и микробиология” на Медицински факултет, Софийски университет „Св.Кл.Охридски”.

Наред с преподавателската си и научна дейност, д-р Въжарова работи и като лекар-специалист по медицинска генетика и генетичен консултант в СБАЛАГ” Майчин дом” ЕАД (2008-2012),от 2017 в Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология на МБАЛ Лозенец ЕАД и в генетичната „Лаборатория Геномика" на СБАЛГАР „Д-р Малинов” ( 2012- до момента).

 

Вероника Кръстанова

Инженер-биотехнолог | Мениджър Лаборатория

През 2014г. придобива бакалавърска степен по „Биотехнологии” в Химикотехнологичен и металургичен университет. Специализира в Universitat Politecnica de Catalunya с насоченост Нанотехнологии и наномедицина. В периода 2016 г. се завръща в България, където придобива професионална квалификация магистър инженер-биотехнолог към Химикотехнологичен и металургичен университет.

Специализира в БАН ( Българска академия на науките), специалност Имунохистохимия. В периода от 2017 г. активно работи в сферата на здравеопазването. Участва в редица международни проекти – клинични проучвания, съхранение на стволови клетки, репродуктивна медицина. Активно работи с европейски и международни генетични и диагностични лаборатории. Посещава научни конференции в областта на репродуктивната медицина, генетика и биотехнологии.

 

Николай Рукмански

Молекулярен биолог-генетик

Николай Рукмански завършва специалност "Молекулярна биология" в Биологически факултет към Софийски университет през юли 2021г. От октомври същата година записва магистратура по "Генетика и Геномика". По време на следването си като бакалавър изкарва стаж в продължение на 6 месеца в една от най-големите генетични лаборатории в България. От декември 2021г. започва работа в лаборатория"Геномика".

КОНТАКТИ