ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
02 965 5711 , 088 400 5516

ДОКАЗАНО НАЙ- НИСКИ ЦЕНИ | ТОЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ | КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ ЕКИП
НАЙ-МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ | ШИРОКА ГАМА ОТ УСЛУГИ | ЛИДЕР В ИНДУСТРИЯТА
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Специализирани
лабораторни изследвания


Онкологични заболявания

Ракът на гърда е първи по диагностициране и втори по причина за смъртност при жените в световен мащаб.

Кардиологични заболявания

Изследването се основава на таргетно секвениране с панел TruSight Cardio (Illumina) чрез метода масивно паралелно секвениране.

Наследствени заболявания

Изследването се основава на таргетно секвениране с панел „Наследствени заболявания” (TruSight Inherited Disease, Illumina) чрез новогенерационно секвениране.

Екзомно секвениране (редки генетични заболявания)

Цялостното екзомно секвениране е един от най-изчерпателните методи за откриване на редки заболявания и свързаните с тях варианти в ДНК.

Репродуктивна генетика

Полово-предавани инфекции

Пакет инфекциозни изследвания

ЗА НАС

Опит и доверие, изградени в продължение на 12 години


„ГЕНОМИКА“ е първата генетична и геномна лаборатория, обзаведена с високотехнологична апаратура. Специализирана в областта на молекулярно-генетичния анализ на редките и онкологични заболявания чрез използване на модерни върховни технологии – секвениране от ново поколение, цялостно екзомно секвениране с таргетен анализ, използване на различни панели от множество гени, асоциирани с различни заболявания, микрочипов анализ за идентифициране на хромозомни нарушения с висока резолюция.


ЗА НАС

92000

Събрани и обработени проби

12

Години работа и развитие

19421

Диагностицирани пациенти през 2020-2021

60729

Направени тестове
2020-2021

КОНТАКТИ