21/04/2021

Нов тип генетично изследване на редки болести достъпно вече и в България!

Цялостното екзомно секвениране е един от най-изчерпателните методи за откриване на редки заболявания и свързаните с тях варианти в ДНК. Целият човешки екзом включва всички протеин-кодиращи […]
КОНТАКТИ